Categorieën
Pagina's
Er zijn geen producten in de winkelwagen.
Menu
Welkom , login of registreer

Hier start 14 juni de spaarzegelactie van de Gamma:

 

Een volle kaart is goed voor:
2e Persoon gratis bij ALLE arrangementen en behandelingen.
Kom je alleen dan krijg je 50% korting. 


GJ-FACE
GJ FACE
BABOR-FACE
BABOR FACE
CARITA-FACE
CARITA FACE
DAY-SPA
DAY SPA
BODY-RELAX
BODY RELAX
BODY-SCULPTING
BODY SCULPTING

ACTIEVOORWAARDEN:
1. Algemeen 1.1. Deze actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de actie van Gamma 'RELAX' (hierna: de “Actie”). 1.2. De Actie wordt georganiseerd door Gamma Almere Poort, Doe Mere en Markerkant (hierna: de “Organisator”) en uitgevoerd en gerealiseerd door Qbeauty, gevestigd te Almere Editiestraat 10, 1321NG Almere (hierna: “Qbeauty”). 1.3. Door deel te nemen aan de Actie gaat de deelnemer akkoord met deze Actievoorwaarden.

2. Actie 2.1. De Actie loopt van 14 juni tot en met 28 augustus 2018 (de “Actieperiode”). 2.2. Omschrijving actie: a. Je ontvangt bij elke € 25,- aan aankopen een Relaxzegel van 14 juni tot 28 augustus 2018. b. Met twintig Relaxzegels is de spaarkaart al vol en kun je t/m 31 December 2018 voordelig Relaxen bij Qbeauty in Almere. c. Het aanbod kun je bekijken op qbeauty.nl/gamma.

3. Voorwaarden 3.1. Iedere natuurlijke persoon 18 jaar of ouder kan deelnemen aan de Actie. 3.2. Deelname aan de Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode. 3.3. De Actie geldt niet in combinatie met andere acties, vouchers en/of kortingen. 3.4. Deelname aan de Actie is gratis.

4. Spaarkaart 4.1. Deelnemers aan de Actie sparen voor: a.Een volle spaarkaart met twintig zegels die geldig is voor een Relax moment bij Qbeauty in Almere. 4.2. Met de Spaarkaart heeft de 2e persoon recht op een gratis behandeling of arrangement op basis van beschikbaarheid. 4.3. Is er geen tweede persoon dan krijgt u 50% korting. 4.4. De Spaarkaart geldt voor alle behandelingen en arrangementen met uitzondering van producten en abonnementen. 4.5. Onder 'behandeling/arrangement' wordt verstaan alles wat de eerste persoon neemt krijgt de tweede gratis. Het Relax moment kan dus bestaan uit verschillende behandelingen. De waarde van het Relax moment kan per gekozen behandeling verschillen. 4.6. Eén Spaarkaart is geldig voor maximaal 2 personen en aldus voor één persoon gratis. 4.7. De Spaarkaart is niet geldig in combinatie met andere acties en/of kortingen. 4.8. De Spaarkaart kan niet worden ingewisseld voor contant geld. 4.9. Alleen een originele Spaarkaart wordt geaccepteerd. Kopieën zijn niet geldig. 4.10. Reserveren is verplicht. Bij de reservering dient de consument te vermelden dat hij/zij een Gamma Relax spaarkaart heeft. De reservering wordt gehonoreerd door Qbeauty op basis van beschikbaarheid. 4.11. Deelnemers mogen de spaarkaarten niet doorverkopen of anderszins gebruiken voor enige commerciële doeleinden.

5. Aansprakelijkheid 5.1. Deelname aan de Actie is voor eigen risico en rekening van de deelnemer. 5.2. De Organisator, QBEAUTY of hun toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor enige schade, uit welke hoofde dan ook, voortvloeiend uit of verband houdende met de Actie. 5.3. In geval van enige aansprakelijkheid aan de zijde van de Organisator, QBEAUTY of hun toeleveranciers, zal deze aansprakelijkheid voor enige schade, uit welke hoofde dan ook, beperkt zijn tot € 100,- (zegge: honderd euro) per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak. 5.4. De beperkingen van aansprakelijkheid in dit artikel zijn niet van toepassing ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid van (leidinggevenden van) de Organisator, QBEAUTY of hun toeleveranciers.

6. Intellectuele eigendomsrechten 6.1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Actie (waaronder, maar niet beperkt tot, de intellectuele eigendomsrechten op gebruikte teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto's, software, audiovisueel materiaal en overige materialen) berusten bij de Organisator, QBEAUTY of hun licentiegevers. 6.2. Niets uit of met betrekking tot deze Actie mag op enige wijze worden verveelvoudigd, gepubliceerd of anderszins worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator en/of QBEAUTY.

7. Contact en klachten 7.1. Vragen, opmerkingen en/of klachten met betrekking tot de Actie kunnen per e-mail worden gericht aan Qbeauty of telefonisch 0365343618.

8. Diversen 8.1. De Organisator is gerechtigd om naar eigen inzicht en zonder voorafgaande mededeling de Actie of deze Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, en/of zonder opgaaf van reden de Actie tussentijds stop te zetten of te wijzigen, zonder op enige wijze aansprakelijk te zijn jegens deelnemers. De Organisator zal de deelnemer via de daarvoor geschikte communicatiekanalen op de hoogte stellen over eventuele wijzigingen en/of stopzettingen. 8.2. De Organisator is gerechtigd om naar eigen inzicht en zonder voorafgaande mededeling deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname aan de Actie (indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden of met enige toepasselijke wettelijke bepaling), zonder op enige wijze aansprakelijk te zijn jegens deelnemers. 8.3. Indien één of meerdere bepalingen deze Actievoorwaarden op enige wijze nietig worden verklaard, vernietigd worden of niet rechtsgeldig blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen in deze Actievoorwaarden onverminderd van kracht. De Organisator zal de nietige, vernietigde of niet-rechtsgeldige bepaling vervangen door een bepaling waarvan de inhoud, strekking, doelstelling en het bereik zoveel mogelijk aansluit bij de nietige, vernietigde of niet rechtsgeldige bepaling. 8.4. In alle gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij de Organisator. 8.5. Deze Actievoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht, met uitsluiting van de beginselen van internationaal privaatrecht. 8.6. Alle geschillen en vorderingen die voortvloeien uit of die verband houden met de Actie of deze Actievoorwaarden, hoe ook genaamd, worden exclusief voorgelegd aan de rechtbank in Almere.


 
           BEDRIJFSGEGEVENS

          QBeauty
          Editiestraat 10
          1321 NG ALMERE
          Telefoon: 036 534 3618
          E-mail: info@qbeauty.nl
         
          KvK: 32140121
          BTW: 819917321B01

 

 
 
 
Ja ik wil een goede website, deze website gebruikt cookies om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.